Loading...

Hizmet İlkelerimiz

Müşteri talep ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği, teknolojinin hızla geliştiği, bilginin ekonomik boyutunun arttığı günümüz rekabet ortamında sunduğumuz, sunacağımız taşımacılık ve diğer tüm operasyonel hizmetler ile ilgili talep ve beklentileri en üst kalite düzeyinde karşılamak temel ilkemizdir.

Personel Standartlarımız
Sürücülerimiz, psikoteknik testlerden başarıyla geçmiş olup standartların gerektirdiği tüm belgelere sahiptir. Can güvenliğinin ve insan hayatının değerini bilen ve bu doğrultuda hizmet sunan personelimiz, müşteri memnuniyeti daima ön planda tutmaktadır.

Araç Standartlarımız
1986 yılından bugüne, müşteri ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenen filomuzla kalite ve güven değerleri öncülüğünde hizmet vermekte, yeni, modern, temiz ve konforlu araçlarımızla her alanda üstün kalite anlayışının arkasında durmaktayız. 

Kanun ve Yönetmelik Uygulamalarımız
Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi ilgili kurumlar tarafından verilen ve yolcu taşımacılığı için gerekli olan tüm belgelere sahibiz. Firmamız ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen mevzuatları ve bu mevzuatlar hakkında yapılan değişiklikleri yakından takip ederek uygulamalarını  bu doğrultuda gerçekleştmektedir.

Eğitim ve Denetim Standartlarımız
Üsküdar üniversitesi ile gerçekleştirilen proje kapsamında:

  • Personelimize halkla ilişkiler ve trafik kuralları eğitimi verilmektedir.
  • Sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından  tüm personelimize ilk yardım ve güvenli sürüş eğitimi  verilmektedir.
  • Tüm personelimize  C sınıfı “İş güvenliği” eğitimi verilerek; iş kazası, meslek hastalıkları konularında bilgilendirmeleri sağlanmaktadır.

Araç temizliği ve güvenlik koşullarına uygunluğu, personelin kılık kıyafeti, yolculara gösterdiği  tavır ve davranışları periyodik ve gizli olarak, saha ve evrak gibi denetim sistemleriyle kontrol edilerek, uzmanlardan oluşan denetim komisyonumuzca raporlanmaktadır. Raporlar sonucunda alınan tedbirler hizmet verdiğimiz kurumlarca paylaşılmaktadır.