Loading...

Emniyet ve Güvenlik Politikası

Şirketimizin faaliyetleri sırasında, müşterilerin,çalışanların ve halkın emniyetinin sağlanması birinci önceliğimizdir. Bunu gerçekleştirmek amacı ile stratejiler ve süreçler geliştiriyor, uyguluyor, sürdürüyor ve en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşmak için sürekli olarak iyileştirme amacı ile aşağıdaki  ilke ve prensipleri benimsiyoruz.

  • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını geliştirmek, iyileştirmek ve sürdürmek için gerekli insan gücü ve finansal kaynakları sağlamak ve  adil kültür yaklaşımı ile çalışmaları yürütmek.
  • Sistemin gereksinimlerini karşılarken, gerçekleştirilen faaliyetleri çalışanların gönüllü ve doğal davranışları haline dönüştürmek için stratejiler geliştirmek ve sürdürmek.
  • Yönetimin en üst kademesinden başlayarak tüm çalışanların Emniyet Yönetim Sistemini içselleştirerek, sistemi en ileri seviyede iyileştirecek davranışları sergilemekle kendini sorumlu hissettiği yapıyı oluşturmak.
  • Emniyete ilişkin yapılan analizlerle, insan faktörü ile ilişkili olarak tanımlanan tehlikelerin tespit edilebilmesini sağlayan ve tehlikelerin oluşturacağı riskleri bertaraf eden ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeye odaklanan süreçler geliştirmek.